آیا می‌توانم به برنامه‌ای که خریداری‌ کرده‌ام در دستگاه جدیدم دسترسی داشته باشم؟