با عرض پوزش در حال حاضر پاسخگویی از طریق پشتیبانی ایمیلی کاربران بازار به دلیل وجود اختلالات زیرساختی به کندی انجام می‌شود.
شما می‌توانید ازطریق شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۲۳۳ با پشتیبانی تلفنی بازار در ارتباط باشید .

پشتیبانی