چرا موجودی کیف پولم رو هنگام پرداخت درون برنامه ای نمیبینم