پشتیبانی

هزینه‌ی حجم اینترنت مصرفی در بخش ویدیوی‌ کافه‌بازار چگونه محاسبه می‌شود؟

در کافه بازار محتوای ویدیویی توسط چهار تامین‌کننده ارائه می‌شود. تامین کنندگان عبارتند از کافه‌بازار، فیلیمو، دیجیتون و نماوا. هزینه‌ی ترافیک مصرفی براساس تامین کننده‌ی محتوا متفاوت بوده و محاسبه‌ی آن به شرح زیر است:

کافه‌بازار

حجم مصرفی محتوای ویدیویی تامین‌شده توسط کافه‌بازار، نیم‌بها محاسبه می‌شود.

فیلیمو

حجم مصرفی محتوای ویدیویی تامین شده توسط فیلیمو، نیم‌بها محاسبه می‌شود.

دیجیتون

حجم مصرفی محتوای ویدیویی تامین شده توسط دیجیتون نیم‌بها محاسبه می‌شود.

نماوا

ترافیک مصرفی محتوای ویدیویی تامین شده توسط نماوا  نیم‌بها محاسبه می‌شود.


توجه داشته باشید برای کاربرانی که با اینترنت ایرانسل به بازار متصل می‌شوند؛ تمامی محتواها رایگان است اما حجم مصرفی  به جای نیم بها، تمام بها حساب می‌شود.