پشتیبانی

چگونه از یک برنامه شکایت کنم؟

در صورتی که با برنامه‌ای برخورد کرده‌اید که محتوای نامناسب دارد یا عملکرد آن با توضیحات فرق دارد کافیست در صفحه برنامه، در پایین‌ترین قسمت صفحه، کلید «شکایت از برنامه» را لمس کنید. در ادامه با توضیح دادن علت شکایت به ما کمک می‌کنید بتوانیم بهتر به شکایت شما رسیدگی کنیم.

مطمئن باشید ما همه‌ی شکایت‌های شما را بررسی کرده و در صورت وارد بودن شکایت، حتما اقدامات لازم را در مورد آن برنامه انجام خواهیم داد.