پشتیبانی

لایک و دیسلایک نظرات برایم ثبت نمی‌شود

برای آنکه بتوانید نظر ثبت شده یک برنامه را لایک یا دیس‌لایک کنید همه‌ی شرایط ثبت نظر صادق است. یعنی باید:

۱. شما با حساب کاربری خود در بازار وارد شده باشید.

۲. برنامهٔ مورد نظر را بر روی دستگاه خود نصب داشته باشید.  

۳. اگر برنامه غیررایگان باشد، حتماً لازم است برنامه را از بازار خریداری کرده باشید.

اگر لایک و دیس‌لایک شما ثبت می‌شود و پس از مراجعه مجدد آن را مشاهده نمی‌کنید، جای نگرانی نیست. رأی شما ثبت شده است ولی به دلیل فنی، ممکن است در برنامه قابل مشاهده نباشد.