پشتیبانی

راهنمای حل مشکل پرداخت

اگر هنگام پرداخت در برنامه‌ی مورد نظر خود به مشکل برخوردید، می‌توانید با انجام ۲ قدم کوتاه زیر در تنظیمات تلفن همراه خود مشکل را برطرف کنید. 

راهنمای گوشی فارسی | راهنمای گوشی انگلیسی

اگر زبان گوشی تلفن همراه شما فارسی است:

قدم اول: در انتهای این راهنما، گزینه‌ی «تنظیمات برنامه»‌ را انتخاب کنید تا وارد تنظیمات برنامه بازار در گوشی خود شوید (مطابق شکل).


مطابق شکل بالا، گزینه‌ی «سایر مجوزها» را انتخاب کنید.

قدم دوم: در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود ( صفحه‌ی شما شبیه به یکی از دو شکل زیر است) گزینه‌ی مشخص‌شده را انتخاب کنید تا «تیک سبز» در کنار آن ظاهر شود.

یا

حال می‌توانید در برنامه‌ی مورد نظر خود به آسانی خرید کنید.

تنظیمات برنامه


اگر زبان گوشی تلفن همراه شما انگلیسی است:

قدم اول: در انتهای این راهنما، گزینه‌ی « تنظیمات برنامه»‌ را انتخاب کنید تا وارد تنظیمات برنامه بازار در گوشی خود شوید (مطابق شکل).


مطابق شکل بالا، گزینه‌ی «other permissions» را انتخاب کنید.

قدم دوم: در صفحه‌ای که برای شما باز می‌شود ( صفحه‌ی شما شبیه به یکی از دو شکل زیر است) گزینه‌ی مشخص‌شده را انتخاب کنید تا «تیک سبز» در کنار آن ظاهر شود.

یا

حال می‌توانید در برنامه‌ی مورد نظر خود به آسانی خرید کنید.

تنظیمات برنامه

اگر همچنان نمی‌توانید در برنامه‌ی مورد نظر خود خرید کنید، با ما تماس بگیرید.