پشتیبانی

به ایمیلم یا سیم‌کارتم دسترسی ندارم

متاسفانه امکان جایگزین کردن یا تغییر ایمیل در بازار وجود ندارد. بنابراین، اگر آدرس یا رمز عبور ایمیل خود را از دست بدهید، امکان دسترسی به حساب خود را نداشته و اگر شماره تلفنی به حساب خود اضافه کرده باشید تنها از طریق آن امکان دسترسی به حساب را خواهید داشت. 

در صورتی که شماره تلفن وارد نکرده‌اید یا به آن شماره دسترسی ندارید، برای اضافه کردن شماره تلفن جدید به حساب کاربری، از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. اپراتور ما از شما لیست برنامه‌های خریداری شده و شماره کارتی که با آن پرداخت داشته‌اید را پرسیده و در صورت جواب درست به سوال، شماره تماس جدید را به حساب شما اضافه خواهد کرد.

در صورتی که با حساب کاربری خود خریدی انجام نداده‌اید، با ساخت حساب کاربری جدید چیزی را از دست نخواهید داد.