پشتیبانی

حساب کاربری بازار چیست؟

حساب کاربری بازار با شماره همراه شما ساخته می‌شود، با ساخت حساب در بازار شما می‌توانید از سایر امکانات این برنامه شامل، نظردادن برای برنامه‌ها، نشان کردن برنامه‌ها، خرید برنامه‌های غیررایگان یا خرید درون‌برنامه‌ای و خرید اعتبار بازاری بطور کامل استفاده کنید.

برای ساخت یک حساب کاربری برای خود کافیست اینجا را مطالعه کنید.