برنامه‌های درون بازار


چرا بعضی برنامه‌ها با دستگاه من ناسازگار است؟

در صورتی که نسخه اندروید و دستگاه شما با برنامه مورد نظر ناسازگار باشد، در صفحه برنامه به جای گزینه نصب عبارت «ناسازگار با دستگاه» را مشاهده می‌کنید.

آیا این جواب سوال شما بود؟


به راحتی با ما تماس بگیرید
تماس تلفنی مستقیم

ارسال سوال
پاسخ کمتر از ۸ ساعت