چگونه به فایل‌های نصب برنامه‌ها دسترسی داشته باشم؟

آیکون بازار من در پایین و سمت چپ صفحه و سپس آیکون را لمس کنید. گزینهٔ «نگه‌داشتن پشتیبان از برنامه‌ها» را فعال نموده و پس از آن فایل برنامه‌های رایگان در دستگاه شما باقی خواهد ماند.

ما این مورد را به دلیل پر شدن سریع حافظهٔ دستگاه شما توصیه نمی‌کنیم. 

آیا این جواب سوال شما بود؟