چگونه به فایل‌های نصب برنامه‌ها دسترسی داشته باشم؟

در بخش «تنظیمات» گزینهٔ «نگه‌داشتن پشتیبان از برنامه‌ها» را فعال نموده و پس از آن فایل برنامه‌های رایگان در دستگاه شما باقی خواهد ماند. 

ما این مورد را به دلیل پر شدن سریع حافظهٔ دستگاه شما توصیه نمی‌کنیم. 

آیا این جواب سوال شما بود؟