چگونه برنامهٔ درخواستی‌ام را از بازار بخواهم؟

کافی است نام کامل برنامه درخواستی و یا نشانی اینترنتی آن را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال نمایید. درخواست شما حتماً بررسی و در صورت عدم مغایرت برنامه با شرایط بازار و قوانین جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود.

آیا این جواب سوال شما بود؟