برنامه بازار


گزارش نظر نامناسب

اگر نظری را در بازار مشاهده کردید که شرایط انتشار نظر را نداشت یا به هر دلیلی به نظر شما نامناسب بود کافی است آن را گزارش کنید.

برای این کار کافی‌است آیکون گزارش واقع در گوشه نظر را لمس کنید:

در ادامه با تایید گزارش و مشاهده عبارت «ثبت شد» می‌توانید مطمئن باشید که گزارش شما به دست ما خواهد رسید.

در صورتی که چند کاربر دیگر نیز با شما هم عقیده باشند و این نظر را گزارش دهند، حتما نظر بازبینی خواهد شد.

آیا این جواب سوال شما بود؟


به راحتی با ما تماس بگیرید
تماس تلفنی مستقیم

ارسال سوال
پاسخ کمتر از ۸ ساعت