حساب کاربری


حساب کاربری بازار/کافه‌بازار چیست؟

حساب کاربری بازار با آدرس ایمیل یا شماره همراه شما ساخته می‌شود، با ساخت حساب در کافه‌بازار شما می‌توانید از سایر امکانات این برنامه شامل، نظردادن برای برنامه‌ها، نشان کردن برنامه‌ها، خرید برنامه‌های غیررایگان یا خرید درون‌برنامه‌ای و خرید اعتبار کافه‌بازاری بطور کامل استفاده کنید.

برای ساخت یک حساب کاربری برای خود کافیست اینجا را مطالعه کنید.

آیا این جواب سوال شما بود؟


به راحتی با ما تماس بگیرید
تماس تلفنی مستقیم

ارسال سوال
پاسخ کمتر از ۸ ساعت