به‌روز‌رسانی هوشمند چیست؟

به‌روزرسانی هوشمند (یا به‌روزرسانی دلتا Delta update) نوعی به‌روز رسانی است که در آن فقط کدهای جدید بارگذاری می‌شود و در صورتی که قبلا برنامه روی دستگاه شما نصب باشد، فقط کافی‌است تغیرات بارگذاری شود و نیاز به بارگذاری کل فایل نیست.  

البته همه‌ی برنامه‌ها از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند اما در صفحه برنامه‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند می‌توانید مشاهده کنید که حجم تغیرات چه میزان است و چقدر در بارگذاری صرفه‌‌جویی خواهد شد:

آیا این جواب سوال شما بود؟