چرا بعضی برنامه‌ها با دستگاه من ناسازگار است؟

در صورتی که نسخه اندروید و دستگاه شما با برنامه مورد نظر ناسازگار باشد، در صفحه برنامه به جای گزینه نصب عبارت «ناسازگار با دستگاه» را مشاهده می‌کنید.

آیا این جواب سوال شما بود؟